Filia

Filia zwana oddziałem rejestrowana jest w Bolagsverket. Oddział jest częścią spółki zagranicznej. Jeśli zagraniczna firma ma prowadzić działalność w Szwecji, można to zrobić za pośrednictwem oddziału.

Oddział jest częścią spółki zagranicznej, która reprezentuje w innym kraju. Nie jest to podmiot prawny. Rejestrując oddział nie jest wymagany wkład kapitału zakładowego. Oddział nie ma kapitału zakładowego, ale jego aktywa i pasywa stanowią część portfela zamożności spółki zagranicznej. Oddział nie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Po zarejestrowaniu oddział będzie miał własny numer organizacji w Szwecji i będzie musiał przestrzegać szwedzkich przepisów, ale nadal nie jest podmiotem prawnym.
Oddział podlega prawu szwedzkiemu i decyzjom władz szwedzkich dotyczących kwestii prawnych powstałych w związku z działalnością w Szwecji. Firma zagraniczna musi przestrzegać zasad obowiązujących w tym kraju.

Wszystkie oddziały muszą mieć dyrektora generalnego CEO (VD), który będzie zarządzał operacjami w Szwecji. To zagraniczna firma mianuje CEO, który reprezentuje oddział i musi powiadomić oddział o rejestracji w szwedzkim biurze rejestracji przedsiębiorstw.
Oddział musi mieć szwedzki adres oraz własną księgowość. Rachunkowość musi być odrębna od firmy zagranicznej.
Niektóre oddziały muszą mieć upoważnionego lub zatwierdzonego audytora, który sporządza raport z audytu, który należy przedłożyć wraz z raportem rocznym.
Firma zagraniczna może mieć tylko jeden oddział w Szwecji.

Przed podjęciem decyzji o utworzeniu oddziału dobrze jest skontaktować się z bankiem, szwedzką agencją podatkową i firmą księgową.

Źródło: bolagsverket.se

Zostaw komentarz

© Graffstudio 2020 | Created by Graffstudio.