Własna działalność w Szwecji

Rejestracja własnej działalności w Szwecji

Osoby prowadzące własną działalność w Szwecji muszą posiadać tzw. F-skattebevis. Jest to dokument, z którego wynika, że dana osoba sama wpłaca zaliczkę na podatek oraz opłaty socjalne. Litera „F” oznacza przedsiębiorcę, od szwedzkiego słowa – „Företagare”. Osoby fizyczne zamieszkałe w Szwecji mogą być opodatkowane od dochodów z pracy najemnej lub prowadzenia własnej działalności. Aby osobę fizyczną uznano za prowadzącą własną działalność gospodarczą, muszą zostać spełnione trzy warunki: samodzielność, nastawienie na zysk i trwałość.

Skatteverket ocenia samodzielność na podstawie kilku czynników. Wymóg samodzielności oznacza najczęściej, że przedsiębiorca przyjmuje zlecenia od kilku różnych zleceniodawców i sam decyduje, jak się z nich wywiązać. Często wykorzystuje własny sprzęt i wyposażenie, a pracę wykonuje zazwyczaj we własnych lokalach. Przed powzięciem decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej należy rozważyć plusy i minusy takiego rozwiązania. Do plusów należy zaliczyć: możliwość odliczenia od dochodu takich kosztów jak paliwo, podróże służbowe, a w przypadku pracy w domu, także część czynszu za mieszkanie. Oznacza to niższe podatki. Jest się wówczas swoim własnym szefem i samemu można ustalać godziny pracy oraz wymiar urlopu. Można się również ubiegać o zasiłki na tych samych zasadach, co osoba zatrudniona na etacie. Do minusów trzeba zaliczyć niewątpliwie brak pewności uzyskania regularnego dochodu, obowiązek płacenia składek na fundusz emerytalny, a co najgorsze, ewentualne spory i procesy z nieuczciwymi klientami. Własna działalność jest również związana z ryzykiem ekonomicznym wynikającym z konieczności ponoszenia kosztów za pomieszczenia, inwentarz, magazyny lub pracowników. Obowiązkiem osoby samo-zatrudnionej jest zgłoszenie rozpoczęcia działalności w Skatteverket (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego).

ABC przedsiębiorcy – Verksamt.se

Na stronie internetowej www.verksamt.se można znaleźć informacje dotyczące warunków rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, które udostępnione zostały przez najważniejsze urzędy w Szwecji takie jak: Skatteverket, Bolagsverket oraz Tillväxtverket.

Dzięki platformie verksamt.se możesz:
1. stworzyć własny biznes plan
2. zarejestrować firmę jako pracodawca
3. wystąpić o F-skatt lub FA-skatt
4. opatentować nazwę firmy
5. zarejestrować się jako płatnik Moms (VAT)
6. dokonywać wszelkich zmian organizacyjnych w firmie

Jak założyć firmę w Szwecji

Jeszcze do niedawna założenie firmy w Szwecji, wiązało się z obowiązkiem odwiedzenia lub wysłania różnych wniosków do co najmniej kilku urzędów. Dziś, założenie firmy to prosta sprawa, wystarczy wejść na stronę internetową www.verksamt.se. Niezbędna do tego jest tylko e-legitymacja, którą otrzymuje się wraz z wcześniej wyrobionym Id-kort. Zanim założysz firmę, ważne jest, abyś się do tego właściwie przygotował. Zaplanuj dokładnie Twój nowy START, zrób biznesplan, zorientuj się, jak wygląda sytuacja na rynku i jak rozwija się konkurencja.

Przy planowaniu własnego biznesu kluczowe jest również wybranie odpowiedniej nazwy dla firmy. Nazwa ta może nawiązywać do oferowanych usług, Twojego imienia lub być zupełnie przypadkowa. Istotne jest jednak, by nie była taka sama, jak nazwa innej firmy, już działającej w tej samej branży lub by nie brzmiała jak nazwa jakiegoś produktu dostępnego już na rynku. Równie ważny jest marketing. Niemal niezbędne jest utworzenie własnej strony internetowej, jej wypozycjonowanie oraz skuteczne zareklamowanie się, tak by potencjalni klienci dowiedzieli się o istnieniu Twojej firmy lub prowadzonej działalności. Możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej polonijnej agencji marketingowej Graffstudio, która od wielu lat działa na rynku szwedzkim.

Jaki rodzaj firmy wybrać i jak ją zarejestrować?

1. Enskild näringsverksamhet – firma jednoosobowa

Jeśli zamierzasz sam prowadzić działalność gospodarczą, powinieneś założyć firmę jednoosobową. Nie potrzebujesz wówczas księgowego, a całą administrację możesz prowadzić sam. Na początku jednak dobrze jest mieć kogoś, kto podpowie, jak ją prowadzić. Żeby zarejestrować firmę jednoosobową, należy wysłać zgłoszenie do Skateverket (poprzez www.verksam.se). Otrzymasz wówczas potwierdzenie rejestracji firmy wraz z numerem organizacyjnym – Organisationsnummer. W przypadku Enskild näringsverksamhet numer organizacyjny firmy jest taki sam jak Twój Personnummer. Przy pomocy tej samej strony możesz wystąpić o F-skatt i FA-skatt oraz zarejestrować siebie jako płatnika moms (VATu). W przypadku działalności jednoosobowej nie ma obowiązku rejestracji firmy w Bolagsverket. Jeśli chcesz zachować prawa na wyłączność nazwy swojej firmy lub logotypu, dobrze jest się tam jednak zarejestrować. Rejestracja firmy w Bolagsverket kosztuje 900 SEK. Można jej dokonać poprzez platformę www.verksamt.se.

2. Aktiebolag – spółka akcyjna

Prywatną spółkę akcyjną możesz założyć sam lub z innymi udziałowcami. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 50.000 SEK. Nazywany jest on kapitałem akcyjnym. Może nim być również wartość posiadanych/wnoszonych maszyn, urządzeń, sprzętu, itp. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek powstałych w przyszłości ewentualnych długów firmy.

Właściciele spółki akcyjnej muszą obowiązkowo powołać Zarząd oraz wybrać Głównego Dyrektora, określić zasady/regulamin funkcjonowania spółki, w którym należy jasno określić:

  • kto wchodzi w skład zarządu
  • kto jest właścicielem akcji i firmy
  • jaka jest wartość akcji

Spółkę akcyjną należy zarejestrować w Bolagsverket. Poprzez elektroniczną usługę e-tjänst na www.verksamt.se należy wysłać zgłoszenie o rejestracji firmy. Z tej samej platformy wysyłasz również zgłoszenie rejestracji firmy do Skateverket, otrzymujesz numer organizacyjny oraz rejestrujesz się jako pracodawca i płatnik moms. Na tej podstawie otrzymujesz decyzje w sprawie F-skattu. Nawet jeśli nie zatrudniasz pracowników, a pracujesz w swojej firmie, traktowany jesteś przez Skateverket jako zatrudniony. Dlatego każdego miesiąca musisz zadeklarować swoją wypłatę, wnieść wszelkie opłaty pracownicze oraz zapłacić podatek dochodowy za pracowników (A-skatt). Poprzez verksamt.se określasz także szacowany dochód firmy/zysk na cały rok, gdyż na jego podstawie zostaje określana wysokość podatku dochodowego spółki akcyjnej, którą będziesz musiał opłacać w Skateverket. Księgowość spółki akcyjnej można prowadzić we własnym zakresie, warto jednak korzystać z pomocy księgowego lub przynajmniej z jego rad. W przypadku spółki akcyjnej o dużych obrotach obowiązkowe jest prowadzenia księgowości przez autoryzowanego księgowego.

3. Handelsbolag – spółka handlowa

Chcesz prowadzić firmę ze wspólnikiem, ale nie masz wystarczających środków, by założyć spółkę akcyjną? Rozwiązaniem może okazać się powołanie spółki handlowej. Warunkiem rejestracji takiej działalności jest posiadanie co najmniej jednego wspólnika.

Rejestracja spółki handlowej w Bolagsverket przebiega w taki sam sposób jak w przypadku spółki akcyjnej, czyli poprzez platformę verksamt.se. Podobnie jest z rejestracją firmy w Skateverket. Jako współwłaściciel firmy, wszelkie decyzje związane z jej działalnością
podejmujesz wraz ze swoim wspólnikiem/mi. Bardzo ważne jest, by idea prowadzenia firmy przez wszystkich współudziałowców była spójna. Dobrze jest spisać umowę, w której warto określić role pełnione w firmie, zakres obowiązków oraz podział zysku. W takiej umowie trzeba przewidzieć konsekwencje wynikające z rezygnacji jednego ze współudziałowców z dalszego prowadzenia firmy. W odróżnieniu od spółki akcyjnej, w przypadku problemów finansowych firmy, każdy ze współudziałowców spółki handlowej prywatnie odpowiada za powstałe szkody.

4. Kommanditbolag – spółka komandytowa

W przypadku spółki komandytowej obowiązują prawie takie same zasady prowadzenia firmy jak w spółce handlowej. Zasadniczą różnicą jest to, że w spółce komandytowej jeden ze współwłaścicieli występuje jako inwestor Kommanditdelägare i ponosi odpowiedzialność jedynie za swój wkład finansowy. W rezultacie w spółce komandytowej tylko jeden ze współwłaścicieli ponosi całą odpowiedzialność za podpisywane umowy i ewentualne długi. Nazywany jest on Komplementär.

Rejestracja spółki handlowej w Bolagsverket przebiega w taki sam sposób jak w przypadku spółki akcyjnej, czyli poprzez platformę verksamt.se. Podobnie jest z rejestracją firmy w Skateverket. Jako współwłaściciel firmy, wszelkie decyzje związane z jej działalnością
podejmujesz wraz ze swoim wspólnikiem/mi. Bardzo ważne jest, by idea prowadzenia firmy przez wszystkich współudziałowców była spójna. Dobrze jest spisać umowę, w której warto określić role pełnione w firmie, zakres obowiązków oraz podział zysku. W takiej umowie trzeba przewidzieć konsekwencje wynikające z rezygnacji jednego ze współudziałowców z dalszego prowadzenia firmy. W odróżnieniu od spółki akcyjnej, w przypadku problemów finansowych firmy, każdy ze współudziałowców spółki handlowej prywatnie odpowiada za powstałe szkody. Rejestracja spółki komandytowej w Bolagsverket przebiega w taki sam sposób jak w przypadku spółki akcyjnej, czyli poprzez platformę verksamt.se. Podobnie jest z rejestracją firmy w Skateverket.

© Graffstudio 2020 | Created by Graffstudio.